CHINA TOUR 2019

VENUE 

DATE

9.18
YUYIN PARK, Shanghai
9.20
LOOPY, Hangzhou
9.21
VOX, Wuhan
9.22
46, Changsha

​©MAIKA LOUBTÉ / WATER RECORDS 2020